پایگاه خبری سامانلو

تمامی فعالیت های بنده با نام عبداله محمدزاده سامانلو و با نام اختصاری سامانلو تهیه و تنظیم می شود؛
بازشناسی مفاخر، فرهنگ و هنر منطقه ؛
تاریخچه، آداب و رسوم و شجره ی افراد روستای سامانلو؛
پایگاه خبری تخصصی فرهنگی هنری به زبان‌های فارسی

بنیاد فردوسی
(صاحب امتیاز پایگاه خبری شاهنامه)
دارنده ثبت‌های جهانی در یونسکو به نام ایران با همکاری بنیاد فردوسی:
هزاره سرایش شاهنامه فردوسی؛
۲۵ اسفند ۱۳۸۸ خورشیدی
۱۶ مارچ ۲۰۱۰ میلادی
هنر نقالی (نیای نمایش ایرانی)؛
۶ آذر ۱۳۹۰ خورشیدی
۲۷ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی
آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای ایران؛
۲۵ آبان ۱۳۸۹ خورشیدی
۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی
دارنده دبیرخانه‌های دایمی ملی و جهانی
برگزار کننده ۱۳ دوره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی؛
۲۵ اردیبهشت خورشیدی
۱۵ می میلادی
برگزار کننده ۸ دوره جشن هزاره شاهنامه فردوسی؛
۲۵ اسفند خورشیدی
۱۶ مارچ میلادی
برگزار کننده جشنواره فرهنگی، هنری و پژوهشی حکمت فردوسی ویژه جوانان تا پیشکسوتان؛
برگزار کننده جشنواره آفرینش‌های هنری شاهنامه فردوسی ویژه کودکان و نوجوانان
شعار پایگاه خبری شاهنامه
پیش به سوی
۱۴ امین سالگرد بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی؛
۱۰۱۰ امین سالگرد پایان سرایش شاهنامه فردوسی در یونسکو به نام ایران
از سوی بنیاد فردوسی

عبداله محمدزاده سامانلو


زادروز 20 مهر ماه 1359 تهران
رشته ادبیات فارسی با مدرک کارشناسی
نویسنده و مدیر سایت سامانلو
مجموعه ترانه هایم با عنوان رنگین کمانی از چشم انتظاری ام
تحقیقاتی در خصوص روستای سامانلو
با پیشینه ۲۰ سال مدیریت در برنامه‌های فرهنگی، هنری و پژوهشی

پایگاه خبری شاهنامه

آخرین خبرها


سند ثبت جهانی پایان سرایش شاهنامه
در یونسکو به نام ایران از سوی بنیاد فردوسی
سرآمد کنون قصه یزدگرد
به ماه سپندارمذ روز ارد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار
که پیوستم این نامه نامدار

John 3:16